avantage_icons

Точна діагностика

Ви можете бути впевненими у результатах аналізів. Ми використовуємо лише сучасні апарати та обладнання.

avantage_icons

Досвід

Забір аналізів проводять професійні медичні сестри

avantage_icons

Швидкість

Все, що ви можете дізнатись сьогодні, ви дізнаєтесь саме сьогодні. Результати більшості аналізів будуть надіслані вам у день здачі.

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT) 150
Агрегатограма 255
Антитромбін III (активність) (AT III) \ N 870
Коагулограма на автоматичному аналізаторі (ПЧ, % за Квіком, МНВ, АЧТЧ, Фібриноген, ТЧ) 430
D-Димер 240
Фібриноген 160
Протеїн С (активність) \ N 3350
Протеїн S (активність) \ N 3550
Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ ) 190
Тромбіновий час (ТЧ) 150
Фактор фон Віллебранда \ N 3300

Алергопанель (пилок дерев), антитіла IgE 1430

Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 160
Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG \ N 640
Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG 510
Ревматоїдний фактор (РФ) 160
Алергопанель (пилок дерев), антитіла IgE 1430
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 160
Цитрульований віментин (MCV), антитіла IgG \ N 640
Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG 510
Катіонний протеїн еозинофілів 430
Алергопанель харчова, антитіла IgE 1430
Алергопанель інгаляційна, антитіла IgE 1430
Ревматоїдний фактор (РФ) 160
IgЕ загальний (сироватка) 250

Ампліфікація 1q21.3-q22 (CKS1B) та/або делеція 1p32.2 (CDKN2C) (FISH) 4200
Кальпротектин фекальний (кількісне визначення) 880
Лактоферин (кал, якісне визначення) 1190
Панкреатична еластаза (кал) 780

Альфа-Амілаза / AMY (сеча) 180
Кетони (сеча) 140
Мікроальбумінурія 240
Фосфор (сеча) / P 125
Кальцій загальний (сеча) / Ca 140
Білок загальний (добова сеча) 140
Білок загальний (сеча) 140

Оцінка насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення) \ N 290
Ціанокобаламін (вітамін B12) 270
Еритропоетин \ N 460
Оцінка насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення) \N 340
Феритин 290
Фолієва кислота (вітамін B9) 270
Гаптоглобін \ N 580
Гомоцистеїн 490
Залізо (сироватка) / Fe 150
Загальна залізозв'язуюча здібність сироватки (ЗЗЗС) (залізо, НЗЗС, ЗЗЗС) 250
Ненасичена залізозв'язуюча здібність сироватки (НЗЗС) 310
Трансферин \ N 260

Гомоцистеїн 490
Креатинкіназа - МБ (КФК - МБ) 250
Цистатин С \N 1310
Дігоксин 1500
NT-proBNP (натрійуретичного гормону В типу N-кінцевий поліпептид) \N 1240
Тропонін I, кількісне визначення 290

Бета-Cross Laps (β-ctx) ** 1450
Остаза (кістково-лужна фосфатаза) \ N 1600
Остеокальцин ** 430
Паратгормон (ПТГ) ** 260

Кальцій іонізований (сироватка) / Ca 2+ ** 220
Хлор (сироватка) / Cl 140
Аналіз волосся на мікроелементи (базовий) \ N 9600
Аналіз волосся на мікроелементи (розширений) \ N 10800
Магній (сироватка) / Mg 140
Фосфор (сироватка) / P 140
Калій (сироватка) / К 150
Натрій (сироватка) / Na 140
Кальцій загальний (сироватка) / Ca 150

Аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT 150
Лужна фосфатаза (ЛФ) / ALP 140
Альфа-Амілаза / AMY (сироватка) 140
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST 150
Холінестераза \ N 140
Креатинфосфокіназа (КФК загальна) / CK total 140
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT 140
Глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназа (Г6ФД) \ N 1150
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) / LDH 140
Альфа-Амілаза панкреатична 160

Осмолярність крові (Натрій (сироватка)/Na; Калій (сироватка)/K; Сечовина; Білок загальний) 468
Комплекс №8 "Ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота) \N 380
Комплекс №9 "Розширені ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, натрій, калій, кальцій) \N 830
Комплекс №262 "Неінвазивний метод оцінки фіброзу печінки APRI" (АСТ, кількість тромбоцитів) \ N 215
Креатинін (добова сеча) 140
Креатинін (сироватка) 150
Креатинін (сеча) 140
Швидкість клубочкової фільтрації (eGFR) 170
Проба Реберга (ШКФ, кліренс ендогеного креатиніну) 170
Транспорт солей 480
Сечовина 150
Азот сечовини 150
Сечова кислота (добова сеча) 150
Сечова кислота (сироватка) 150
Осмолярність сечі 390

Аполіпопротеїн А-1 / Apolipoprotein A -1 220
Аполіпопротеїн В / Apolipoprotein B \ N 220
Холестерин 140
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) / HDLC 140
Ліпаза / Lipase \ N 160
Ліпопротеїн (а) \ N 1150
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) / LDLC 150
Окислений холестерин ліпопротеїнів низької щільності (окЛПНЩ) / оx-LDL-холестерин \ N 1600
Тригліцериди 150
Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) / VLDL (тригліцериди, ЛНДНЩ) 150

Комплекс №263 "Неінвазивний метод оцінки фіброзу печінки FIB-4" (АСТ, АЛТ, кількість тромбоцитів) \ N 340
Комплекс №7 "Печінкові проби"(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний) 878
Комплекс №6 "Білірубін фракції" (білірубін загальн., прямий білірубін, непрямий білірубін) \ N 240
Тимолова проба \ N 180
Білірубін загальний 150

Кадмій / Cd \ N 1400
Хром / Cr \ N 1600
Мідь / Cu \ N 1200
Свинець / Pb \ N 1550
Цинк / Zn 500
Ртуть / Hg \ N 1600

Альбумін 115
Альфа -1-антитрипсин/ A 1 AT \ N 810
Альфа -2 макроглобулін /α2M \ N 990
Церулоплазмін \ N 265
Електрофорез білків \ N 480
Електрофорез гемоглобіну для діагностики гемоглобінопатій \ N 3100
Імунофіксація сироватки (IgG, IgM, IgA + Каппа + Лямбда вільні ланцюги \ N 4300
Білок загальний (сироватка) 130
Імунофіксація сечі (Каппа + Лямбда вільні ланцюги в сечі) \ N 4100

Вітамін A \ N 1400
Вітамін B1 \ N 1920
Вітамін B6 \ N 1920
Вітамін C \ N ** 2800
Вітамін D (25-гідроксивітамін D, 25-(OH) D) 490
Вітамін E \ N 1400
Гомоцистеїн 490
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT 150
Альбумін 115
Лужна фосфатаза (ЛФ) / ALP 140
Альфа -1-антитрипсин/ A 1 AT \ N 810
Альфа -2 макроглобулін /α2M \ N 990
Альфа-Амілаза / AMY (сироватка) 140
Альфа-Амілаза / AMY (сеча) 180
Ампліфікація 1q21.3-q22 (CKS1B) та/або делеція 1p32.2 (CDKN2C) (FISH) 4200
Аполіпопротеїн А-1 / Apolipoprotein A -1 220
Аполіпопротеїн В / Apolipoprotein B \ N 220
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST 150
Оцінка насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення) \ N 290
Бета-Cross Laps (β-ctx) ** 1450
Осмолярність крові (Натрій (сироватка)/Na; Калій (сироватка)/K; Сечовина; Білок загальний) 468
Кадмій / Cd \ N 1400
Кальцій іонізований (сироватка) / Ca 2+ ** 220
Церулоплазмін \ N 265
Хлор (сироватка) / Cl 140
Холестерин 140
Холінестераза \ N 140
Хром / Cr \ N 1600
Комплекс №263 "Неінвазивний метод оцінки фіброзу печінки FIB-4" (АСТ, АЛТ, кількість тромбоцитів) \ N 340
Комплекс №7 "Печінкові проби"(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний) 878
Комплекс №6 "Білірубін фракції" (білірубін загальн., прямий білірубін, непрямий білірубін) \ N 240
Комплекс №8 "Ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота) \N 380
Комплекс №9 "Розширені ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, натрій, калій, кальцій) \N 830
Комплекс №262 "Неінвазивний метод оцінки фіброзу печінки APRI" (АСТ, кількість тромбоцитів) \ N 215
Мідь / Cu \ N 1200
Креатинкіназа - МБ (КФК - МБ) 250
Креатинфосфокіназа (КФК загальна) / CK total