avantage_icons

Точна діагностика

Ви можете бути впевненими у результатах аналізів. Ми використовуємо лише сучасні апарати та обладнання.

avantage_icons

Досвід

Забір аналізів проводять професійні медичні сестри

avantage_icons

Швидкість

Все, що ви можете дізнатись сьогодні, ви дізнаєтесь саме сьогодні. Результати більшості аналізів будуть надіслані вам у день здачі.

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT) 115
Агрегатограма 255
Антитромбін III (активність) (AT III) \ N 850
Коагулограма на автоматичному аналізаторі (ПЧ, % за Квіком, МНВ, АЧТЧ, Фібриноген, ТЧ) 395
D-Димер 230
Фібриноген 150
Протеїн С (активність) \ N 2900
Протеїн S (активність) \ N 2900
Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ ) 175
Тромбіновий час (ТЧ) 120
Фактор фон Віллебранда \ N 2800

Алергопанель (пилок дерев), антитіла IgE 1430
Алергопанель (пилок дерев), антитіла IgE 1430
Катіонний протеїн еозинофілів 400
Алергопанель харчова, антитіла IgE 1430
Алергопанель інгаляційна, антитіла IgE 1430
IgЕ загальний (сироватка) 250

Кальпротектин фекальний (кількісне визначення) 850
Лактоферин (кал, якісне визначення) 1150
Панкреатична еластаза (кал) 750

Альфа-Амілаза / AMY (сеча) 160
Кетони (сеча) 120
Мікроальбумінурія 210
Фосфор (сеча) / P 110
Кальцій загальний (сеча) / Ca 115
Білок загальний (добова сеча) 125
Білок загальний (сеча) 125

Оцінка насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення) \ N 290
Ціанокобаламін (вітамін B12) 250
Еритропоетин \ N 440
Оцінка насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення) \N 340
Феритин 265
Фолієва кислота (вітамін B9) 255
Гаптоглобін \ N 420
Гомоцистеїн 470
Залізо (сироватка) / Fe 125
Загальна залізозв'язуюча здібність сироватки (ЗЗЗС) (залізо, НЗЗС, ЗЗЗС) 235
Ненасичена залізозв'язуюча здібність сироватки (НЗЗС) 280
Трансферин \ N 260

Креатинкіназа - МБ (КФК - МБ) 230
Цистатин С \N 1200
Дігоксин 1500
NT-proBNP (натрійуретичного гормону В типу N-кінцевий поліпептид) \N 1200
Тропонін I, кількісне визначення 265

Кальцій іонізований (сироватка) / Ca 2+ ** 195
Хлор (сироватка) / Cl ** 130
Аналіз волосся на мікроелементи (базовий) \ N 9600
Аналіз волосся на мікроелементи (розширений) \ N 10800
Магній (сироватка) / Mg 130
Фосфор (сироватка) / P 130
Калій (сироватка) / К 130
Натрій (сироватка) / Na 130
Кальцій загальний (сироватка) / Ca 130

Аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT 135
Лужна фосфатаза (ЛФ) / ALP 125
Альфа-Амілаза / AMY (сироватка) 130
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST 135
Холінестераза \ N 125
Креатинфосфокіназа (КФК загальна) / CK total 125
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT 125
Глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназа (Г6ФД) \ N 1100
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) / LDH 125
Альфа-Амілаза панкреатична 140

Осмолярність крові (Натрій (сироватка)/Na; Калій (сироватка)/K; Сечовина; Білок загальний) 468
Комплекс №8 "Ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота) \N 220
Комплекс №9 "Розширені ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, натрій, калій, кальцій) \N 674
Креатинін (добова сеча) 120
Креатинін (сироватка) 130
Креатинін (сеча) 120
Швидкість клубочкової фільтрації (eGFR) 150
Проба Реберга (ШКФ, кліренс ендогеного креатиніну) 150
Транспорт солей 420
Сечовина 135
Сечова кислота (добова сеча) 135
Сечова кислота (сироватка) 135
Осмолярність сечі 370

Аполіпопротеїн А-1 / Apolipoprotein A -1 150
Аполіпопротеїн В / Apolipoprotein B \ N 160
Холестерин 120
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) / HDLC 120
Ліпаза / Lipase \ N 130
Ліпопротеїн (а) \ N 1150
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) / LDLC 120
Окислений холестерин ліпопротеїнів низької щільності (окЛПНЩ) / оx-LDL-холестерин \ N 1600
Тригліцериди 120
Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) / VLDL (тригліцериди, ЛНДНЩ) 120

Комплекс №7 "Печінкові проби"(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний) 549
Комплекс №6 "Білірубін фракції" (білірубін загальн., прямий білірубін, непрямий білірубін) 270
Тимолова проба \ N 160
Білірубін загальний 130

Альбумін 110
Альфа -1-антитрипсин/ A 1 AT \ N 790
Альфа -2 макроглобулін /α2M \ N 990
Церулоплазмін \ N 255
Електрофорез білків \ N 470
Електрофорез гемоглобіну для діагностики гемоглобінопатій \ N 2800
Білок загальний (сироватка) 125

25 - гідроксивітамін D, 25 - (OH) D 455
Вітамін A \ N 1400
Вітамін B1 \ N 1700
Вітамін B6 \ N 1700
Вітамін C \ N ** 2400
Вітамін E \ N 1400
25 - гідроксивітамін D, 25 - (OH) D 455
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT 135
Альбумін 110
Лужна фосфатаза (ЛФ) / ALP 125
Альфа -1-антитрипсин/ A 1 AT \ N 790
Альфа -2 макроглобулін /α2M \ N 990
Альфа-Амілаза / AMY (сироватка) 130
Альфа-Амілаза / AMY (сеча) 160
Аполіпопротеїн А-1 / Apolipoprotein A -1 150
Аполіпопротеїн В / Apolipoprotein B \ N 160
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST 135
Оцінка насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення) \ N 290
Осмолярність крові (Натрій (сироватка)/Na; Калій (сироватка)/K; Сечовина; Білок загальний) 468
Кальцій іонізований (сироватка) / Ca 2+ ** 195
Церулоплазмін \ N 255
Хлор (сироватка) / Cl ** 130
Холестерин 120
Холінестераза \ N 125
Комплекс №7 "Печінкові проби"(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний) 549
Комплекс №6 "Білірубін фракції" (білірубін загальн., прямий білірубін, непрямий білірубін) 270
Комплекс №8 "Ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота) \N 220
Комплекс №9 "Розширені ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, натрій, калій, кальцій) \N 674
Креатинкіназа - МБ (КФК - МБ) 230
Креатинфосфокіназа (КФК загальна) / CK total 125
Креатинін (добова сеча) 120
Креатинін (сироватка) 130
Креатинін (сеча) 120
Ціанокобаламін (вітамін B12) 250
Цистатин С \N 1200
Дігоксин 1500
Електрофорез білків \ N 470
Еритропоетин \ N 440
Оцінка насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення) \N 340
Кальпротектин фекальний (кількісне визначення) 850
Феритин 265
Фолієва кислота (вітамін B9) 255
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 235
Естріол вільний (E3; Естріол некон'югований) 230
Трийодтиронін вільний (T3 вільний) 210
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT 125
Швидкість клубочкової фільтрації (eGFR) 150
Глюкозо-толерантний тест \M 250
Глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназа (Г6ФД) \ N 1100
Аналіз волосся на мікроелементи (базовий) \ N 9600
Аналіз волосся на мікроелементи (розширений) \ N 10800
Гаптоглобін \ N 420
Електрофорез гемоглобіну для діагностики гемоглобінопатій \ N 2800
Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) / HDLC 120
Гомоцистеїн 470
Залізо (сироватка) / Fe 125
Кетони (сеча) 120
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) / LDH 125
Лактоферин (кал, якісне визначення) 1150
Ліпаза / Lipase \ N 130
Ліпопротеїн (а) \ N 1150
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) / LDLC 120
Магній (сироватка) / Mg 130
Мікроальбумінурія 210
NT-proBNP (натрійуретичного гормону В типу N-кінцевий поліпептид) \N 1200
Окислений холестерин ліпопротеїнів низької щільності (окЛПНЩ) / оx-LDL-холестерин \ N 1600
Альфа-Амілаза панкреатична 140
Панкреатична еластаза (кал) 750
Фосфор (сироватка) / P 130
Фосфор (сеча) / P 110
Калій (сироватка) / К 130
Прогестерон 230
Пролактин (ПРЛ) 240
Проба Реберга (ШКФ, кліренс ендогеного креатиніну) 150
Транспорт солей 420
Загальна залізозв'язуюча здібність сироватки (ЗЗЗС) (залізо, НЗЗС, ЗЗЗС) 235
Ненасичена залізозв'язуюча здібність сироватки (НЗЗС) 280
Натрій (сироватка) / Na 130
Тимолова проба \ N 160
Тиреотропний гормон (ТТГ) 210
Білірубін загальний 130
Кальцій загальний (сироватка) / Ca 130
Кальцій загальний (сеча) / Ca 115
Білок загальний (добова сеча) 125
Білок загальний (сеча) 125
Білок загальний (сироватка) 125
Тестостерон загальний (сироватка) 245
Трансферин \ N 260
Тригліцериди 120
Тропонін I, кількісне визначення 265
Сечовина 135
Сечова кислота (добова сеча) 135
Сечова кислота (сироватка) 135
Осмолярність сечі 370
Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) / VLDL (тригліцериди, ЛНДНЩ) 120
Вітамін A \ N 1400
Вітамін B1 \ N 1700
Вітамін B6 \ N 1700
Вітамін C \ N ** 2400
Вітамін E \ N 1400

Комплекс №102 "Здоров’я під контролем (базовий)"(ЗАК+ШОЕ, ТТГ, глюкоза (сироватка), холестерин) \ N 612
Комплекс №103 «Здорова жінка» (ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін загальний, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, пролактин) \ N 1926
Комплекс №104 «Здоровий чоловік» (ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін загальний, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ, тестостерон загальний) \ N 1553
Комплекс №107 "Здоров'я під контролем (розширений)" ((ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ ) \ N 1404
Комплекс № 108 "Здорове немовля" (ЗАК+ ШОЕ, ЗАС + мікроскопія осаду) \ N 338
Комплекс № 109 "Здорова жінка 50+ " ((ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, індекс НОМА, білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний, ПТГ, кальцій загальний (сироватка), фосфор (сировака), 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D) \ N ** 3087
Комплекс №118 «Здоровий чоловік 50+ » (ЗАК+ШОЕ, глюкоза (сироватка), глікований гемоглобін, індекс НОМА, білок загальний (сироватка), АЛТ, АСТ, білірубін фракційно, сечовина, креатинін, холестерин, ТТГ, тестостерон загальний, простат-специфічний антиген загальний, ПТГ, кальцій загальний (сироватка), фосфор (сировака), 25-гідроксивітамін D, 25-(OH)D) \ N ** 3164
Комплекс №125 "Ревматоїдна панель" (C-реактивний білок (СРБ),Ревматоїдний фактор (РФ),Антистрептолізин-О (АСЛ-О),Циклічний цитруліновий пептид (A-CCP), антитіла IgG) \ N 833
Комплекс №188 "Кишкові паразити" (Аскарідоз (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG,Ехінококоз (Echinococcus granulosus), антитіла IgG,Лямбліоз (Giardia), антитіла сумарні,Опісторхоз (Opisthorchis felineus), антитіла IgG,Токсокароз (Toxocara canis), антитіла IgG,Трихінельоз (Trichinella spiralis), антитіла IgG) \ N 2052
Комплекс №14 "Візит до сімейного лікаря" (ЗАК+лейкоцитарна формула+ ШОЕ, глюкоза (сироватка), холестерин) \ N 432
Комплекс №70 "Сімейний лікар" (Загальний аналіз крові (ШОЕ); Глюкоза (сироватка); Холестерин; Аналіз сечі загальний (ЗАС) + мікроскопія осаду) \ N 581
Комплекс №80 «Для профілактичних оглядів» (Виявлення носійства патогенного стафілококу+чут. до а/б; Виявлення носійства збудників кишкових інфекцій (сальмонели,шигели, ЕПКП)+чут. до а/б); Аналіз калу на кишкові паразити (Parasep); Сифіліс (Treponema pallidum), антитіла сумарні; ПЛР Гонорея (Neisseria gonorrhoeae), як. визн. у/г зішкріб) \ N 1548
Комплекс №81 «До садочку та школи» (ЗАК+ШОЕ; ЗАС; Аналіз зішкрібу на яйця гостриків (ентеробіоз); Аналіз калу на кишкові паразити (Parasep)) \ N 698
Комплекс №197 "Кардіо чек-ап" (Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ),Глюкоза (сироватка),Білок загальний (сироватка),Білірубін загальний,Аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST,Аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT,Креатинін (сироватка),Сечовина,Коагулограма на автоматичному аналізаторі (ПЧ, % за Квіком, МНВ, АЧТЧ, Фібриноген, ТЧ),Комплекс №5 "Ліпідограма" (холестерин, тригліцериди; ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) | N) 1823

Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шийки матки) 260
Цитологічне дослідження при проведенні браш-біопсії бронхів (до 6 скелець) 360
Цитологічне дослідження аспірату із порожнини матки 260
Цитологічне дослідження виділень із соска грудних залоз (1 локалізація) 330
Цитологічне дослідження бронхоальвеолярного лаважу 360
Цитологічне дослідження спинномозкової рідини (негематологічна патологія) 530
Цитологічне дослідження випітних рідин з виготовленням цитоблоків 510
Дослідження мікрофлори урогенітального тракту у жінок (за критеріями Hay-Ison та шкалою Nugent) 220
Рідинна цитологія ПАП-тест 550
Рідинна цитологія бронхоальвеолярного лаважу 440
ПАП-тест з верифікацією HSIL (p16, Ki-67) 1500
Дослідження секрету простати 150
Мікроскопічний аналіз виділень із уретри (бактеріоскопія) 170

Аналіз калу на кальпротектин (якісне визначення) 190
Аналіз калу на трансферин (якісне визначення) 190
Копрограма 230
Аналіз калу на яйця гельмінтів та цисти найпростіших (якісне визначення) 120
Аналіз калу на приховану кров 440
Аналіз калу на трансферин (кількісне визначення) 480

Аналіз крові на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу 210
Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ + морфологія еритроцитів) 250
Загальний аналіз крові (ШОЕ) 200
Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ) 210
Загальний аналіз крові (без ШОЕ та лейкоцитарної формули) 100
Осмотична резистентність еритроцитів 120