avantage_icons

Точна діагностика

Ви можете бути впевненими у результатах аналізів. Ми використовуємо лише сучасні апарати та обладнання.

avantage_icons

Досвід

Забір аналізів проводять професійні медичні сестри

avantage_icons

Швидкість

Все, що ви можете дізнатись сьогодні, ви дізнаєтесь саме сьогодні. Результати більшості аналізів будуть надіслані вам у день здачі.

Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ) 210
Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ + морфологія еритроцитів) 250
Загальний аналіз крові (без ШОЕ та лейкоцитарної формули) 100
Аналіз крові на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу 210
Загальний аналіз крові (ШОЕ) 200
Осмотична резистентність еритроцитів 120

Аналіз сечі загальний (ЗАС) + мікроскопія осаду 175
Аналіз сечі загальний (ЗАС) + відношення альбумін / креатинін 225
Аналіз сечі на глюкозу (добова сеча) кількісно)) 90
Аналіз сечі за Нечипоренко 150
Аналіз сечі загальний (ЗАС) + аналіз сечі за Нечипоренком 210

Аналіз калу на приховану кров 440
Аналіз калу на трансферин (якісне визначення) 190
Аналіз калу на яйця гельмінтів та цисти найпростіших (якісне визначення) 120
Аналіз калу на кальпротектин (якісне визначення) 190
Копрограма 230
Аналіз калу на трансферин (кількісне визначення) 480

СПЕРМОГРАМА 550

ПРОБА ШУВАРСКОГО 850

СЕКРЕТ ПРОСТАТИ 490
Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ) 210
Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ + морфологія еритроцитів) 250
Загальний аналіз крові (без ШОЕ та лейкоцитарної формули) 100
Аналіз крові на ретикулоцити з підрахунком ретикулоцитарного індексу 210
Аналіз сечі загальний (ЗАС) + мікроскопія осаду 175
Аналіз сечі загальний (ЗАС) + відношення альбумін / креатинін 225
Аналіз сечі на глюкозу (добова сеча) кількісно)) 90
Аналіз сечі за Нечипоренко 150
Аналіз калу на приховану кров 440
Аналіз калу на трансферин (якісне визначення) 190
Аналіз калу на яйця гельмінтів та цисти найпростіших (якісне визначення) 120
Аналіз калу на кальпротектин (якісне визначення) 190
Копрограма 230
СПЕРМОГРАМА 550
ПРОБА ШУВАРСКОГО 850
СЕКРЕТ ПРОСТАТИ 490
Загальний аналіз крові (ШОЕ) 200
Аналіз сечі загальний (ЗАС) + аналіз сечі за Нечипоренком 210
Аналіз калу на трансферин (кількісне визначення) 480
Осмотична резистентність еритроцитів 120

Група крові + резус фактор 245
Аналіз крові на LE-клітини 160
Антирезусні антитіла 490
Визначення антитіл до еритроцитів за системою АВ0 \ N 1100
Пряма проба Кумбса 625
ALEX2 – алерготест (Загальний IgE + специфічні IgE до 295 алергенів) \ N 4800

Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, APTT) 115
Коагулограма на автоматичному аналізаторі (ПЧ, % за Квіком, МНВ, АЧТЧ, Фібриноген, ТЧ) 395
Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ ) 175
Тромбіновий час (ТЧ) 120
Фібриноген 150
D-Димер 230
Агрегатограма 255
Протеїн S (активність) \ N 2900
Протеїн С (активність) \ N 2900
Антитромбін III (активність) (AT III) \ N 850
Фактор фон Віллебранда \ N 2800

Альбумін 110
Білок загальний (сироватка) 125
Церулоплазмін \ N 255
Альфа -1-антитрипсин/ A 1 AT \ N 790
Альфа -2 макроглобулін /α2M \ N 990
Електрофорез білків \ N 470
Електрофорез гемоглобіну для діагностики гемоглобінопатій \ N 2800

Альфа-Амілаза / AMY (сироватка) 130
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) / ALT 135
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) / AST 135
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) / GGT 125
Креатинфосфокіназа (КФК загальна) / CK total 125
Лактатдегідрогеназа (ЛДГ) / LDH 125
Лужна фосфатаза (ЛФ) / ALP 125
Холінестераза \ N 125
Альфа-Амілаза панкреатична 140
Глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназа (Г6ФД) \ N 1100

Ліпопротеїди високої щільності (ЛПВЩ) / HDLC 120
Ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ) / LDLC 120
Ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) / VLDL (тригліцериди, ЛНДНЩ) 120
Тригліцериди 120
Холестерин 120
Аполіпопротеїн А-1 / Apolipoprotein A -1 150
Аполіпопротеїн В / Apolipoprotein B \ N 160
Ліпаза / Lipase \ N 130
Ліпопротеїн (а) \ N 1150
Окислений холестерин ліпопротеїнів низької щільності (окЛПНЩ) / оx-LDL-холестерин \ N 1600

Білірубін загальний 130
Комплекс №6 "Білірубін фракції" (білірубін загальн., прямий білірубін, непрямий білірубін) 270
Комплекс №7 "Печінкові проби"(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний) 549
Тимолова проба \ N 160

Креатинін (сироватка) 130
Креатинін (добова сеча) 120
Креатинін (сеча) 120
Осмолярність крові (Натрій (сироватка)/Na; Калій (сироватка)/K; Сечовина; Білок загальний) 468
Проба Реберга (ШКФ, кліренс ендогеного креатиніну) 150
Швидкість клубочкової фільтрації (eGFR) 150
Сечова кислота (сироватка) 135
Сечова кислота (добова сеча) 135
Сечовина 135
Комплекс №8 "Ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота) \N 220
Комплекс №9 "Розширені ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, натрій, калій, кальцій) \N 674
Транспорт солей 420
Осмолярність сечі 370

Калій (сироватка) / К 130
Кальцій загальний (сироватка) / Ca 130
Магній (сироватка) / Mg 130
Натрій (сироватка) / Na 130
Фосфор (сироватка) / P 130
Хлор (сироватка) / Cl ** 130
Кальцій іонізований (сироватка) / Ca 2+ ** 195
Аналіз волосся на мікроелементи (базовий) \ N 9600
Аналіз волосся на мікроелементи (розширений) \ N 10800

25 - гідроксивітамін D, 25 - (OH) D 455
Вітамін A \ N 1400
Вітамін B1 \ N 1700
Вітамін B6 \ N 1700
Вітамін C \ N ** 2400
Вітамін E \ N 1400

Альфа-Амілаза / AMY (сеча) 160
Білок загальний (сеча) 125
Білок загальний (добова сеча) 125
Кетони (сеча) 120
Мікроальбумінурія 210
Кальцій загальний (сеча) / Ca 115
Фосфор (сеча) / P 110

Кальпротектин фекальний (кількісне визначення) 850
Панкреатична еластаза (кал) 750
Лактоферин (кал, якісне визначення) 1150

Гаптоглобін \ N 420
Залізо (сироватка) / Fe 125
Загальна залізозв'язуюча здібність сироватки (ЗЗЗС) (залізо, НЗЗС, ЗЗЗС) 235
Ненасичена залізозв'язуюча здібність сироватки (НЗЗС) 280
Феритин 265
Фолієва кислота (вітамін B9) 255
Ціанокобаламін (вітамін B12) 250
Оцінка насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення) \N 340
Еритропоетин \ N 440
Трансферин \ N 260
Оцінка насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, % насичення) \ N 290
Гомоцистеїн 470

Креатинкіназа - МБ (КФК - МБ) 230
Тропонін I, кількісне визначення 265
Цистатин С \N 1200
NT-proBNP (натрійуретичного гормону В типу N-кінцевий поліпептид) \N 1200